Az ötletgazda és a foglalkozások


Benkő Krisztina vagyok.
Valaha tanárként végeztem, gyerekeket és felnőtteket egyaránt oktattam. Már az egyetemi évek alatt az akadémikus ismeretektől „eltévelyedtem” a kézművesség irányába, az ötvösség és az ékszerek létrehozása, a drágakövek világa hamar rabul ejtett. Az alkotó folyamat során főként a tárgytervezés, az egyedi megvalósítás és a különleges alapanyagok felhasználása érdekelt leginkább. Párhuzamosan képzésekben, igen különböző területeken vettem részt, semmiről sem akartam lemondani.
Két gyermekem mellett  kapcsolódhatott össze a pedagógus és a kézműves létezésem. Már családi körben és barátok gyermekeinek is szívesen találtam ki kreatív időtöltést. A sok pozitív visszajelzés hatására  és megtapasztalva a gyerekek végtelen érdeklődését egyre inkább érlelődött bennem a késztetés, hogy ezt nagyobb létszámban, szervezett keretek között, másoknak is megmutassam.  Mindennek a szakmaisága, módszertana folyamatosan foglalkoztatott. A tantárgyakat elválasztó határokat és az időkereteket nem tartottam kőbe vésett pályáknak. Az alkotó folyamatok szerteágazó lehetőséget biztosítanak a különböző oktatási területek ismereteinek közvetítésére.
 


Az elsődleges célom, hogy a gyerekekkel felfedeztessem az alkotás örömét és azt a sikerélményt, amit magában hordoz: egy adott foglalkozás, projekt elején még csak néhány eszköz, kellék áll rendelkezésre, a végén viszont ott a kész produktum, amit az ő kezük és fantáziaviláguk hozott létre. Maga az alkotás folyamata is - a festés, a formázás, a ragasztás - a jókedv forrása, de ezen túlmenően mindenképpen magával ragadó az a büszkeség, amivel a gyerekek megmutatják szüleiknek az aznapi vagy akár heti ténykedésük eredményét.









                              KisMesterek foglalkozások
- "mesés alkotás"

Kreatív műhelymunka keretében a gyermekek vizuális fogékonyságából, a különböző művészeti technikák iránti természetes kíváncsiságából építkezünk. Koruk, egyéni adottságaik, saját ritmusuk szerint tudnak részt venni a foglalkozásban, hiszen a kreatív feladatok során könnyen találnak kapcsolódási pontokat. Ezt mesékkel, versekkel, dalokkal fűszerezve tudom számukra még érdekesebbé tenni. Az irodalmi, zenei művek segítségével ráhangolódunk az aktuális kreatív feladatra, majd a foglalkozás végén le is vezetjük azt.



Kísérletező KisMesterek iskolásoknak
 - "tudomány és alkotás"
Igazi tanáregyéniségek szerettették meg velem gyerekkoromban a természet és a környezetünk jelenségeivel foglalkozó tantárgyakat. A mai napig érdekel a tárgyak működési elve, az élővilág furcsaságai. Úgy gondolom, hogy rohanó tempójú világunkban, ahol a válogatás nélküli információk szinte folyamatosan zúdulnak ránk, érdemes egy kis megállásra biztatni a gyermekeinket. A valódi megtapasztalást kísérletek, vizsgálatok, egy-egy kérdés körüljárása segítik. Az óvodáskorú KisMesterek iskolába lépésével a mesék világát a  természettudományok szintén izgalmas univerzumára cseréljük: egy adott jelenség megismerése után készítjük el azt a játékot, tárgyat, modellt, amivel otthon, a szülők számára is felidézhetik a hétköznapi csodákat. Kísérletezünk, megfigyelünk, válaszokat kapunk a miértekre és a hogyanokra.  A foglalkozás népszerűségét jól jelzi, hogy a gyerekek egymásnak ajánlják a szakkört, csoportjaink folyamatosan bővülnek.

A szülők oldaláról nézve
Azok a szülők, akik gyermekük számára a KisMesterek foglalkozást választják, általában két alapvető - de merőben más előjelű - szándékot szoktak felhozni. Az egyik, hogy gyermeküket ügyes kezűnek, fogékonynak tartják, úgy érzik kellemes elfoglaltság lesz számára. A másik csoportba azok tartoznak, akik elégedetlenek, mert csemetéjük még véletlenül sem akar rajzolásba, festésbe kezdeni, kortársaihoz képest késedelmet szenved, szerintük fejlesztő mivolta miatt lehet hasznos a foglalkozás.
Tapasztalatból mondhatom, hogy még az a gyermek is, aki első pár foglalkozásra talán szülői ráhatásra ül be, hamarosan a folyamatos sikerélmény és az ingergazdag környezet miatt kedvet kap, érdeklődővé válik. A sokszor hiányolt manuális intelligenciájuk látványosan fejlődik.
A gyerekek közvetlen környezetükhez való viszonya az újrahasznosított anyagok felhasználása miatt is formálódik, nyitottabbá válik. A Kísérletező gyerekek kapcsolata a tanuláshoz pozitívan változik.
 
Fontos mérföldkövek
2008- tól óvodai keretek között elindulnak a KisMesterek foglalkozások
2009-től külső rendezvényeken veszünk részt 
2010 nyara első napközis, alkotó táboraink
2010 ősz megnyílik a KisMesterek műhely, ahol óvodások és szüleik adják egymásnak a kilincset, töltenek el nálam egy-egy kellemes órát

 


 
2010 karácsonyának eredménye, hogy a foglalkozások tematikáját követve létrejön a Sana háza gyűjteményes mű, mely az egész család számára kínál tartalmas időtöltést.










2011-tól iskolai foglalkozások keretében elindul a Kísérletező KisMesterek szakkör több szentendrei általános iskolában




2012. január a Magyar Posta Filatéliai központjával együttműködve a bélyeggyűjtést népszerűsítő, kreatív játékok jönnek létre Kreatív Postajáték néven.

2016 a KisMesterek műhely költözik
2017-18 a megújulás éve, új tervek és kollégák bevonása, a gyerekek médiaismeretére is alapozunk és digitális bennszülöttként tekintünk rájuk